Verlaging eigenbijdrage

Verlaging eigen CAK- bijdrage in 2017 voort zorgkosten


Op de OSOL informatie bijeenkomst over de Sociale wijkteams is gevraagd naar de eigen bijdragen voor de zorgkosten. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen in 2017.  Om het voor uw situatie te berekenen verwijs ik u naar de rekentool Eigen bijdrage rekenhulp op www.hetcak.nl. 

Kun u het zelf niet dan kunt u de ouderenadviseur vragen u daarbij te helpen.

 

Het kabinet heeft een aantal besluiten genomen om de zorgkosten in 2017 te verlagen. Wij zetten de veranderingen voor u op een rij.

Wat verandert er in 2017?

Eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) lager

Vanaf 1 januari 2017 verandert de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Dit betekent dat bijna iedereen minder eigen bijdrage gaat betalen.

Het minimale bedrag dat u aan eigen bijdrage betaalt gaat omlaag. In 2016 is het minimale bedrag € 19,40 voor alleenstaanden en € 27,80 voor een (meerpersoons)huishouden. De bedragen in 2017 zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

  • Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50.
  • Meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50.
  • Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen.

U betaalt het minimale bedrag als uw bijdrage plichtige inkomen niet hoger is dan de inkomensgrens. Uw bijdrage plichtige inkomen is uw verzamelinkomen over 2015 en 8% van uw grondslag sparen en beleggen. In 2017 zijn de inkomensgrenzen:

  • Alleenstaand, niet AOW-gerechtigd, € 22.632,-
  • Alleenstaand, AOW-gerechtigd, € 17.033,-
  • Gehuwd, niet AOW-gerechtigd, € 35.000,-
  • Gehuwd, AOW-gerechtigd, € 23.525,-

Is uw bijdrage plichtige inkomen hoger dan de inkomensgrens? Dan tellen wij 12,5% van dit inkomen boven de grens op bij uw maximale periodebijdrage. Ook dit percentage is lager geworden. In 2016 was dit percentage 15%.

Eigen bijdrage modulair pakket Wet langdurige zorg (Wlz) verandert

Heeft u een modulair pakket thuis? En ontvangt u maximaal 20 uur zorg per maand? Dan gaat u mogelijk minder eigen bijdrage betalen. U betaalt dan € 23,- per maand.

Wat gaat u in 2017 betalen?

Uw gemeente kan de eigen bijdrage nog verder voor u verlagen. U kunt een berekening maken met de Eigen bijdrage rekenhulp op www.hetcak.nl.  Hiermee kunt u berekenen wat u in 2017 aan eigen bijdrage gaat betalen.