Over OSOL Lelystad

 
 
Afbeelding invoegen
 

 
Wat doet het OSOL:


Steeds  verder terugtredende overheden werpen ook senioren/ouderen terug op eigenkracht (groepsverband/ individueel). Ook is het beleid gericht op het langer zelfstandig blijven wonen. Bij deze toenemende individualisering ligt voor OSOL het accent op;

1.      Aandacht voor het sluipend risico van vereenzaming.


2.      Passend (openbaar) vervoer voor ouderen/ goede langzaam verkeersroutes.


3.      Toezien op uitvoering en effecten Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook bij de sociale wijkteams.


4.      Voldoende passende en betaalbare Zorgcentra per verzorgingsgebied.


5.      Eigentijdse huisvestingsprojecten voor senioren/ ouderen.


6.      ‘Senioren voor senioren’ (Project: Omzien naar elkaar)


7.      Transparant maken (met Welzijn) van alle nuttige/ zinvolle functies die goed functioneren. Een transparant en            handzaam totaal ontbreekt (‘Er is vaak meer dan we zien’)

Realisering/ Uitwerking.

·    OSOL heeft actief overleg en samenwerking met Directie Zorg en Welzijn


·    OSOL heeft actief overleg en samenwerking met politieke partijen, College van B&W, en Gemeenteraad.


·    OSOL heeft actief overleg en samenwerking met relevante organisaties, zoals Centrada, Huurdersvereniging Ons Belang en het Sportbedrijf van de Gemeente Lelystad.