Belasting info

                       

 

Wanneer dient er een aangifte inkomstenbelasting te worden ingevuld?

 

1.   Als u een brief ontvangen hebt van de belastingdienst waarin u wordt verzocht een aangifte in te dienen.

2.   Als u vermoedt dat u inkomstenbelasting kunt terugkrijgen.

 

In welke gevallen is het mogelijk om inkomstenbelasting terug te krijgen?

Indien er uit verschillende bronnen uitkeringen worden ontvangen (AOW, pensioen , lijfrente ) en er zijn ook zorgkosten betaald die niet door de zorgverzekering vergoed zijn buiten het eigen risico, ( bv medicijnen op  voorschrift van een arts, fysiotherapie, dieet, gebruik van incontinentiemateriaal, vervoerskosten naar en van ziekenhuis, arts, fysio etc.)

Neem in dit geval contact op met uw ouderenbond om een aangifte te laten invullen.

 

Vermogenstoets voor de berekening van de eigen bijdrage:

Reeds nu (en in de nabije toekomst steeds vaker) zal er bij het bepalen van de eigen bijdrage voor voorzieningen in de zorg rekening gehouden worden met het aanwezige vermogen belast in box 3 van de inkomstenbelasting.

 

U  kunt de hoogte van de eigen bijdrage zelf berekenen via   de  onderstaande link:

 

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp