Belasting info

OPROEP

 

Voor Lelystad zijn wij op zoek naar leden van de PCOB, KBO en de ANBO die willen meewerken aan het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting en de aanvragen/wijzigingen van huurtoeslag en zorgtoeslag.

 

De eisen die gelden zijn:

>kennis van de wet inkomstenbelasting 2001,

>bezit van een laptop en internetverbinding,

>vaardigheid in het werken met en verzenden van bestanden,

>beschikbaar zijn in het eerste kwartaal van elk jaar.

 

Door de Belastingservice worden elk jaar in november en januari cursussen georganiseerd om de fiscale kennis up-to date te houden.

 

Wilt u behulpzaam zijn om mensen te helpen deze zaken te verzorgen. Meld u dan aan bij de secretaris van uw plaatselijke bond. 

 

                        M.Roepert, coördinator Belastingservice Flevoland.

 

 


 

Wanneer dient er een aangifte inkomstenbelasting te worden ingevuld

1.   Als u een brief ontvangen hebt van de belastingdienst waarin u wordt verzocht een aangifte in te dienen.

2.   Als u vermoedt dat u inkomstenbelasting kunt terugkrijgen.

 

In welke gevallen is het mogelijk om inkomstenbelasting terug te krijgen?

Indien er uit verschillende bronnen uitkeringen worden ontvangen (AOW, pensioen , lijfrente ) en er zijn ook zorgkosten betaald die niet door de zorgverzekering vergoed zijn buiten het eigen risico, ( bv medicijnen op  voorschrift van een arts, fysiotherapie, dieet, gebruik van incontinentiemateriaal.)

Neem in dit geval contact op met uw ouderenbond om een aangifte te laten invullen.

 

Vermogenstoets voor de berekening van de eigen bijdrage:

Reeds nu (en in de nabije toekomst steeds vaker) zal er bij het bepalen van de eigen bijdrage voor voorzieningen in de zorg rekening gehouden worden met het aanwezige vermogen belast in box 3 van de inkomstenbelasting.

De vrijstelling van het vermogen voordat men in box 3 belast wordt is momenteel € 21.139, -- per persoon, voor gehuwden dus € 42.278, --. Afhankelijk van het inkomen kan hier nog een ouderentoeslag bij komen in geval men een laag inkomen heeft.

Van het bedrag dat overblijft na aftrek van de bovengenoemde vrijstellingen wordt 8% opgeteld bij het verzamelinkomen volgens de ingediende aangifte inkomstenbelasting.

Aangezien in het verzamelinkomen al 4% van het belaste vermogen begrepen is komt de totale bijtelling dus op 12% van het belaste vermogen.

 

De berekening van de eigen bijdragen kunt u vinden op onze pagina "links"

 

LET OP!

De peildatum voor de vermogenstoets voor de toeslagen is 1-1-2015 en 1-1-2016.

De peildatum voor de eigen bijdrage is 1-1-2014. (Dus 2 jaar terug).

 

Wijzigingen in het vermogen die in 2015 worden aangebracht komen tot uiting in box 3, vermogen per 1-1-2016 en hebben dus in 2016 effect op de toeslagen, voor de eigen bijdragen heeft het pas effect in 2017.

 

Het is mogelijk om een peildatum verlegging aan te vragen bij het CAK als dat voor u voordeliger zou zijn.

Er zijn in voorkomende gevallen meerdere mogelijkheden om uw vermogen in Box 3 te verminderen:

1.   Los uw schulden af, b.v. creditcard schulden, persoonlijke leningen, autofinancieringen etc.

2.   Hebt u nog een restant hypotheekschuld op uw eigen woning, los deze dan af met de aanwezige liquide middelen.                       

3.   Schenking aan de meerderjarige kinderen, momenteel is rond de € 5.000,- per kind per jaar vrijgesteld van schenkingsrechten.            

4.   Hebt u grote uitgaven te doen (auto, meubilair etc.) doe deze dan voor 31-12.

5.     Betaal een eventueel aan de kinderen openstaand erfdeel uit.