Verslag infomiddag 31 oktober 2017

Verslag OSOL Voorlichtingsmiddag   31 oktober 2017

 

 

Senioren tevreden over de door het OSOL georganiseerde voorlichting over ‘Gezond ouder worden’

 

De senioren die 31 oktober de interactieve themamiddag ‘gezond ouder worden’ hebben bezocht hebben dit als waardevol ervaren. De middag was georganiseerd door de samenwerkende ouderenorganisaties met inhoudelijke medewerking van de leefstijlwijkcoach van Welzijn Lelystad, een diëtist van Coloriet en een fysiotherapeut van Top Fit.

 

Steeds meer aandacht voor gezonde leefstijl

Mensen worden gemiddeld ouder dan voorheen. De tijdsperiode is, gerekend vanaf de gezondheids-piek met 25-30 jaar, nu bijna een halve eeuw extra. Aandacht voor leefstijl wordt daarom steeds belangrijker. Met de senioren werd nagedacht over vragen als; Op welke wijze kan uw leefstijl bijdragen aan een gezonde ouderdom? Wat betekent: in goede gezondheid? Welke rol kunt u zelf hebben en wat mag u verwachten van uw omgeving?

 

Bewegen, voeding en zingeving

De fysiotherapeut van Top Fit lichtte toe wat extra bewegen inhoudt en hoe men dit thuis kan doen zonder direct de sportschool te hoeven inschakelen.

Gezonde voeding als therapie krijgt een steeds grotere plek in de begeleiding en behandeling bij mensen met diabetes mellitus type 2 en hart en vaatziekten. De diëtist van Coloriet gaf de accenten aan waar je op kunt letten in je dagelijkse voeding. Ook werd ingegaan op de nieuwe voedingsontwikkelingen; onder andere het (minder) gebruiken van koolhydraten en het effect daarvan op onze gezondheid.

 

Praktijkvoorbeeld

Tot slot vertelde Marion de aanwezigen een stukje van haar levensverhaal. Welke stappen heeft ze zelf gezet om om te gaan met verlies en veranderingen in haar leven. Het belang van het elkaar

opzoeken en elkaar weten te vinden kan voor veel mensen d e drempel verlagen naar een nieuwe wending in hun leven.

 

Het programma is door de bezoekers als waardevol ervaren en is zeker voor herhaling vatbaar!

 

Met dank aan Yolanda Guffens, Leefstijlwijkcoach Welzijn Lelystad Zuid West