Home


 

Het OSOL is momenteel als volgt samengesteld:


      ANBO:      dhr. F. Hesse


KBO
 :          dhr. J.M de Groot   (  secretaris/penningmeester )

                                e-mail: jmgroot1942@kpnmail.nl

                            dhr. T. Merkelbach


PCOB
 :       dhr.  W. Hijmissen ( voorzitter )
                      dhr.  U. Uil 


        CNV:         Vacant


        FNV :         Vacant

           


 
 
 

OSOL NIEUWS

Wij zijn blij dat we op 3 mei twee aspirant bestuursleden mochten verwelkomen bij onze vergadering. Tony Merkelbach namens de KBO en Uko Uil namens de PCOB. Resteren nog de vacatures namens CNV-senioren en FNV-senioren.

De dag voor de ouderen zal dit jaar zoals het er nu uitziet doorgaan! Wel in aangepaste vorm, het zal een vijfdaags evenement worden, waarschijnlijk in oktober.

In ons gesprek met wethouder Jack Schoone hebben we het belang van Lelystad Seniorenproof benadrukt; passende woningen en ook een op senioren ingerichte leefomgeving. Wij hebben benadrukt dat nu mensen noodgedwongen de stad verlaten omdat er geen passende woonruimte te vinden is, haast is geboden!

Met Mitchell Tollenaar van het Sportbedrijf hebben we (buiten) sportactiviteiten voor senioren besproken. Het is belangrijk deze activiteiten verspreid over de stad aan te bieden om daarmee de drempel zo laag mogelijk te maken.

Met het bestuur van de Stadmakers hebben we uitgebreid overlegd hoe we de Seniorenpagina in de Flevopost kunnen continueren. De opstart subsidie is op en door corona hebben we nauwelijks stappen kunnen zetten voor een gezonde financiële basis. De komende maanden wordt regelmatig een themapagina geplaatst. Na de zomer verwachten we eindelijk weer een agenda met op senioren gerichte activiteiten.

 Juiste informatievoorziening op papier vinden we belangrijk in een steeds verder digitaliserende wereld, en daar zetten we ons voor in.

 

Met hartelijke groet, namens Het OSOL Wim Hijmisse

 

 
 
 

Afbeelding invoegen