Home


 

Het OSOL is momenteel als volgt samengesteld:


      ANBO:      dhr. F. Hesse


KBO
 :          dhr. J.M de Groot   (  secretaris/penningmeester )

                                e-mail: jmgroot1942@kpnmail.nl

                            dhr. T. Merkelbach


PCOB
 :       dhr.  W. Hijmissen ( voorzitter )
                      dhr.  U. Uil 


        CNV:         Vacant


        FNV :         Vacant

 

OSOL NIEUWS

De dag voor de ouderen gaat dit jaar in een aangepaste opzet door! Het wordt week voor de ouderen. In de week van 5 t/m 9 oktober worden op verschillende locaties in de stad activiteiten voor- en met senioren georganiseerd. Geen massaal gebeuren in het stadhuis en veel kleinschalige evenementen op diverse plaatsen in de stad. Noteer deze week vast in uw agenda. Het exacte programma vindt u binnenkort in de Flevopost en de volgende Nieuwsbrief.

De Week tegen Eenzaamheid is van 30 september t/m 6 oktober. De eerste week van oktober wordt dus een week met veel evenementen en activiteiten. 30 september ‘s middags wordt de activiteiten app gelanceerd. Over deze app heb ik in OSOL-nieuws al eerder geschreven, het is zeg maar een digitale agenda waarin alle activiteiten voor senioren, middengroepen en jongeren staan. Installeer hem op je telefoon of laat hem erop zetten.

Wij, Het OSOL bestuur wensen iedereen een fijne zomerperiode, of je thuisblijft of weg gaat geniet ervan.

 

Namens Het OSOL, Wim Hijmissen

juli 2021

           


 
 
 

OSOL NIEUWS

Wij zijn blij dat we op 3 mei twee aspirant bestuursleden mochten verwelkomen bij onze vergadering. Tony Merkelbach namens de KBO en Uko Uil namens de PCOB. Resteren nog de vacatures namens CNV-senioren en FNV-senioren.

De dag voor de ouderen zal dit jaar zoals het er nu uitziet doorgaan! Wel in aangepaste vorm, het zal een vijfdaags evenement worden, waarschijnlijk in oktober.

In ons gesprek met wethouder Jack Schoone hebben we het belang van Lelystad Seniorenproof benadrukt; passende woningen en ook een op senioren ingerichte leefomgeving. Wij hebben benadrukt dat nu mensen noodgedwongen de stad verlaten omdat er geen passende woonruimte te vinden is, haast is geboden!

Met Mitchell Tollenaar van het Sportbedrijf hebben we (buiten) sportactiviteiten voor senioren besproken. Het is belangrijk deze activiteiten verspreid over de stad aan te bieden om daarmee de drempel zo laag mogelijk te maken.

Met het bestuur van de Stadmakers hebben we uitgebreid overlegd hoe we de Seniorenpagina in de Flevopost kunnen continueren. De opstart subsidie is op en door corona hebben we nauwelijks stappen kunnen zetten voor een gezonde financiële basis. De komende maanden wordt regelmatig een themapagina geplaatst. Na de zomer verwachten we eindelijk weer een agenda met op senioren gerichte activiteiten.

 Juiste informatievoorziening op papier vinden we belangrijk in een steeds verder digitaliserende wereld, en daar zetten we ons voor in.

 

Met hartelijke groet, namens Het OSOL Wim Hijmisse