Home

DEZE BRIEF  IS NAAR DE GEMEENTERAAD VERZONDEN :
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 


Afbeelding invoegen

Het OSOL is momenteel als volgt samengesteld:


 CNV:         Vacant


 FNV :         Agenda lid Dhr. J. Huser


KBO
 :           dhr. J.M de Groot   (  secretaris/penningmeester )

                                  e-mail: jmgroot1942@kpnmail.nl


                        Vacature


PCOB
 :       dhr.  W. Hijmissen ( voorzitter )
                      dhr. G.  Kolstee ( communicatie/seniorenpagina )

           

         Welzijn:  dhr J. Dekker