Aanvragen Mantelzorgwaardering

Mantelzorg waardering

 

De gemeente Lelystad waardeert haar mantelzorgers.

De waardering voor mantelzorgtaken wordt je in twee vormen aangeboden:

  • De Lelypas: je ontvangt de Lelypas met een maximaal bedrag van € 200,00. Met de Lelypas kan je dit bedrag besteden bij lokale ondernemers. Meer informatie over de Lelypas .
  • Geldbedrag: je ontvangt maximaal € 180,00 om vrij te besteden.

Het maximale bedrag van de Lelypas is € 20,00 hoger om de besteding ten goede te laten komen aan lokale ondernemers in Lelystad. Het bedrag dat wordt toegekend is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen die gedaan zijn voor 1 november. De gemeente heeft een maximum budget beschikbaar voor mantelzorgwaardering. Wanneer er meer aanvragen worden gehonoreerd dan dat het budget toestaat, zal het bedrag lager worden.

Voorwaarden om in aanmerking te komen.

Mantelzorgers kunnen de aanvraag zelf indienen, maar het is ook mogelijk dat de zorgvrager de aanvraag voor zijn/haar mantelzorger indient. Hierbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

De zorgvrager:

  • Je woont zelfstandig thuis in de gemeente Lelystad en je verblijft niet in een instelling;
  • Als zorgvrager kunt u één waardering aanvragen en daarbij verstrekt u de gegevens van uw mantelzorger.

De mantelzorger:

  • Je levert gemiddeld minimaal 8 uur per week zorg en doet dit langer dan 3 maanden;
  • De zorgtaken die je doet overstijgen de gebruikelijke zorg welke je in de aanvraag dient toe te lichten;
  • Je levert de zorg onbetaald en niet vanuit een vrijwilligersorganisatie;
  • Per mantelzorger kan één waardering worden aangevraagd.

Aanvraag.

Mantelzorgers en zorgvragers kunnen de mantelzorgwaardering voor 1 november aanvragen via

www.lelystad.nl/mantelzorgwaardering

Aanvragen die na 1 november worden ingediend gelden als aanvraag voor het daaropvolgend jaar.

Wil je het aanvraagformulier per post versturen? Print het  aanvraagformulier   dan uit, vul het in en stuur het naar:

Welzijn Lelystad
T.a.v. mantelzorgwaardering
Postbus 2305
8203 AH Lelystad

Na jouw aanvraag wordt je vanaf 1 november in kennis gesteld over de toekenning. Wanneer je kiest voor de Lelypas, ontvang je in november van Welzijn Lelystad informatie over waar en wanneer je deze kunt ophalen. Het geldbedrag zal in de maand december overgemaakt worden.

Voor meer informatie over de mantelzorgwaardering kan je het steunpunt mantelzorg van Welzijn Lelystad benaderen: tel. 0320-707159 of mail naar

mantelzorgwaardering@welzijnlelystad.nl.


 

 

Afbeelding invoegen