Onze speerpunten

Steeds verder terugtredende overheden werpen ook senioren/ouderen terug op eigenkracht (groepsverband/ individueel). Ook is beleid gericht op het langer zelfstandig blijven wonen. Bij deze toenemende individualisering ligt voor OSOL het accent op;

1.      Aandacht voor het sluipend risico van vereenzaming.

2.      Passend (openbaar) vervoer voor ouderen/ goede langzaam verkeerroutes.

3.      Toezien op uitvoering en effecten Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook bij de sociale wijkteams.

4.      Voldoende passende en betaalbare Zorgcentra per verzorgingsgebied.

5.      Eigentijdse huisvestingsprojecten voor senioren/ ouderen.

6.      ‘Senioren voor senioren’ (Project: Omzien naar elkaar)

7.      Transparant maken (met Welzijn) van alle nuttige/ zinvolle functies die goed functioneren. Een transparant en handzaam totaal ontbreekt (‘Er is vaak meer dan we zien’)

Realisering/ Uitwerking.

·        OSOL heeft actief overleg en samenwerking met Directie Zorg en Welzijn

·        OSOL heeft actief overleg en samenwerking met politieke partijen, College van B&W, en Gemeenteraad.

·        OSOL heeft actief overleg en samenwerking met relevante maatschappelijke organisaties.