HomeWat is OSOL.


OSOL (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad) is sinds 1987 het samenwerkingsverband voor alle senioren en ouderen in Lelystad. OSOL zet zich actief in voor de belangen van senioren/ ouderen , georganiseerd dan wel individueel. OSOL is mede op advies van het gemeentebestuur ingesteld. OSOL voert daartoe overleg met het gemeentebestuur, en maatschappelijke organisaties over zaken – in de ruimste zin van het woord - die van invloed zijn op het welzijn en welbevinden van ouderen in hun leefomgeving. Momenteel wordt het bestuur gevormd door vertegenwoordigers namens de huidige ouderenbonden CNV, FNV, PCOB en KBO. Totaal 6 leden. Deelname in OSOL is in principe toegankelijk voor alle bestaande en nieuwe ouderenorganisaties. Aan de bestuursvergaderingen van OSOL wordt steeds deelgenomen door directie van Stichting Zorg en Welzijn Lelystad.

 

Onze motivatie

·    Lelystad als relatief jonge stad (50 jaar) heeft vanaf de start tot heden een demografische opbouw die nog steeds afwijkt van andere steden in deze omvang. Het aantal senioren en ouderen neemt toe met 5% per jaar. Dit vraagt om specifieke maatregelen.

·   Voor OSOL is dit de directe aanleiding namens de senioren/ ouderen proactief het contact met het plaatselijk bestuur en de politiek te zoeken en te onderhouden wat betreft thema’s die noodzakelijk zijn voor behoud van welzijn en welbevinden.

·   OSOL zet actief in om de kracht van senioren binnen het functioneren van maatschappelijke verbanden actief over het voetlicht te brengen. Kracht die laat zien dat senioren/ ouderen niet altijd een maatschappelijke belasting zijn, maar vaak een toegevoegde waarde geven aan het maatschappelijk functioneren van Lelystad.

·    Lelystad kent geen specifiek doelgroep beleid voor ouderen. OSOL wil in deze situatie herkenbaar zijn bij Directie Zorg en Welzijn, evenals bij het gemeentebestuur.

 

Het OSOL is momenteel als volgt samengesteld:


 CNV:         dhr. L. Caniels


 FNV :         Vacature


KBO
 :           dhr. K de Groot   (  secretaris/penningmeester )
                          Vacature


PCOB
 :       dhr. J  Ovinge ( voorzitter )
                             dhr. G.  Kolstee

           

         Welzijn:  dhr J. Dekker