Lopende projecten

 
Het OSOL   neemt deel aan de volgende zaken:
 
 
>> Ronde tafel tegen eenzaamheid
 
>>  Innovatieprogramma "Langer thuis-Inclusieve stad"
 
>>  Lelystad  fietst veilig.

 
Huidige initiatieven:

 
>>   Zitbankjes op de looproute  ziekenhuis/centrum/supermarkt.
 
>>   Hulp bij de ondergrondse fietsenstalling in het centrum.