AGENDA

 
 
 
 
  
2017
 

Het OSOL vergadert in 2017 vijf maal, te weten op de  dinsdagen  in de voormiddag bij Welzijn Lelystad.

Overleg met de gemeente -wethouder en/of beleidsambtenaar-  vindt 4 x per jaar plaats.